Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski we Wrocławiu-Klecinie

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

 1. Termin: wyznaczony zostanie przez Ks. Biskupa udzielającego sakramentu.

 2. Okres przygotowań obejmuje czas od września 2017r. do maja/czerwca 2018r. Do Bierzmowania przygotowuje się młodzież od klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej.

 3. W ramach przygotowań młodzież uczestniczy w Mszach Świętych niedzielnych, a także w nabożeństwach
  1. w październiku - modlitwa różańcowa - codziennie o godz. 17.30
  2. w Adwencie - Roraty - od poniedziałku do piątku o godz. 18.00 (od 04.12 do 21.12.2017)
  3. w Wielkim Poście - Drogi Krzyżowe - piątek o godz. 17.00 lub po Mszy wieczornej
  4. w maju - nabożeństwa majowe (po Mszy Świętej wieczornej)
  5. w czerwcu – nabożeństwa czerwcowe (po Mszy Świętej wieczornej)
  Obecność na Mszach i nabożeństwach dokumentowana jest w „indeksie".

 4. Każdy kandydat do Bierzmowania, w ramach życia sakramentalnego, przystępuje do spowiedzi świętej: na początku przygotowań, w Adwencie, w Wielkim Poście, przed przystąpieniem do Bierzmowania. Odbyte spowiedzi dokumentuje w „indeksie”.

 5. Przygotowanie do przystąpienia do Sakramentu Bierzmowania obejmuje także:
  • - uczestnictwo w spotkaniach formacyjnych odbywających się w salce katechetycznej na parafii. Terminy spotkań podawane będą na bieżąco
  • - katechezę szkolną - każdy kandydat musi dostarczyć na początku przygotowań zaświadczenie o uczęszczaniu na lekcje religii, oraz pod koniec przygotowań, opinię katechety wraz z oceną semestralną i propozycją oceny końcowej
  • - egzamin z zakresu wiedzy katechizmowej i treści spotkań formacyjnych

 6. Kandydaci do Bierzmowania:
  • - wybierają sobie świętego Patrona, którego imię chcą przyjąć podczas sakramentu (przygotowują ręcznie napisany życiorys świętego Patrona)
  • - muszą dostarczyć świadectwo chrztu (w przypadku chrztu poza parafią na Klecinie)
  • - wybierają i zgłaszają świadka Bierzmowania zgodnie z przepisami prawa kanonicznego KPK (can. 893)
   • Jest wyznaczony przez przyjmującego bierzmowanie albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza bierzmowania i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania.
   • Ukończył 16 lat, chyba, że biskup diecezjalny określił inny wiek, albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku.
   • Jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić.
   • Jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej.
   • Nie jest ojcem lub matką przyjmującego bierzmowanie, może być współmałżonkiem.
   • Ponieważ przyjmujący bierzmowanie wybiera sobie tylko jednego świadka, nie może nim zostać wyznawca niekatolickiej wspólnoty kościelnej
   • Zaleca się, by chrzestny był świadkiem bierzmowania.
  • - muszą dostarczyć zgodę swojego ks. Proboszcza na przystąpienie do sakramentu bierzmowania w parafii na Klecinie w przypadku, gdy przynależą do innej wspólnoty parafialnej

 7. Każdy rodzic, zgłaszający niepełnoletniego syna/córkę, wypełnia i podpisuje deklarację, przez którą zobowiązuje się do pomocy w przygotowaniu do przyjęcia sakramentu Bierzmowania. W przypadku kandydatów pełnoletnich - wypełniają deklarację samodzielnie.
  Aktualności | Parafia | Msze Św. i nabożeństwa | Grupy | Historia | Patronka parafii | Z życia parafii | Kościół | Fotogaleria | Intencje mszalne | I-sza Komunia Św. | Bierzmowanie | Skauci Europy | Pielgrzymki | Cmentarz | Kontakt | Linki